Lithuania national anthem

Cynthia-G-Toups

By Cynthia-G-Toups

lithuania national anthem lyrics 10

The National Hymn

Lithuania, our dear homeland,
Land of worthy heroes!
May your sons draw strength
From your past experiences.

May your children always
Choose the paths of virtue,
May they work towards your good,
And that of all people.

May the sun in Lithuania
Disperse darkness,
And light, and truth,
May guide our steps.

May love of Lithuania
Burn in our hearts,
In the name of Lithuania,
Unity may blossom!

lithuania national anthem derovolk 0–10
wav file lithuania national anthem 0–10
national anthem of lithuania lyrics 0–10

Tautiška giesmė

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos, Lietuvos
Vienybė težydi!

Liechtenstein national anthem

national anthem for lithuania

See also  brunei national anthem

Leave a Comment