kiribati national anthem

Cynthia-G-Toups

By Cynthia-G-Toups

kiribati national anthem 10

Stand up, Kiribati

Stand up, People of Kiribati! Sing with jubilation!
Prepare to accept responsibility and to help each other!
Be steadfastly righteous! Love all our people!
Be steadfastly righteous! Love all our people!

The attainment of contentment and peace by our people
Will be achieved when all our hearts beat as one,
Love two another! Promote happiness and unity!
Love one another! Promote happiness and unity!

We beseech You, O God, To protect and lead us
In the days to come. Help us with Your loving hand.
Bless our Government and all our people!
Bless our Government and all our people!

 

kenya national anthem

kiribati national anthem lyrics 0–10

Teirake Kaini Kiribati

Teirake kaini Kiribati, Anene ma te kakatonga,
Tauraoi nakon te mwioko, Ma ni buokia aomata.
Tauaninne n te raoiroi, Tangiria aomata nako.
Tauaninne n te raoiroi, Tangiria aomata.

Reken te kabaia ma te rau Ibuakoia kaain abara,
Bon reken te nano ae banin Ma te i-tangitangiri naba.
Ma ni wakina te kab’aia, Ma n neboa i eta abara.
Ma ni wakina te kab’aia, Ma n neboa abara.

Ti butiko ngkoe Atuara Kawakinira ao kairira,
Nakon taai aika i maira, Buokira ni baim ae akoi.
Kakabaia ara Tautaeka Ma ake a makuri iai.
Kakabaia ara Tautaeka Ma aomata ni bane.

national anthem of kiribati midi 0–10
national anthem of kiribati

Cynthia-G-Toups

Hello Cynthia G. Toups! It's a pleasure to make your acquaintance. I'm the creator behind lyricstothesong.com, where we specialize in delving into the depths of song lyrics, uncovering their meanings, and celebrating the whimsy of nursery rhymes

Leave a Comment