Zanzibar national anthem

In 2004, Zanzibar national anthem

 

English translation
God has blessed us all, Unguja and Pemba.
We applaud those which has brought the republic.
God bless those who brought the republic.
Kiswahili lyrics
Mungu ametubarikia, Unguja na Pemba yote.
Sote tunashangillia, Jamhuri kutuletea.
Mungu ametubarikia, Jamhuri kutuletea

Zimbabwe (1980-1994)

English translation
God bless Africa,
Let her fame spread far and wide!
Hear our prayer,
May God bless us!God bless Africa,
Let her fame spread far and wide!
Hear our prayer,
May God bless us!

CHORUS:
Come, Spirit, come!
Come! Holy Spirit!
Come and bless us, her children!

Shona lyrics

Ishekomborera Africa
Ngaisimudzirwe zita rayo
Inzwai miteuro yedu
Ishe komborera,
Isu, mhuri yayo.Ishekomborera Africa
Ngaisimudzirwe zita rayo
Inzwai miteuro yedu
Ishe komborera,
Isu, mhuri yayo.

CHORUS:
Huya mweya (Huya mweya komborera)
Huya mweya (Huya mweya komborera)
Huya mweya
Huya mweya woutsvene
Uti komborere
Isu mhuri yayo.

Leave a Comment