venda national anthem

Mune wa dzitshaka
Shango lashu Venda
Li nee Mulalo
Vhutali na vhuhali
Vhathu shangoni
Nga vha takale

Pfano na vhuthihi
Nga zwi vhe zwipikwa
U shuma hu plumbiswe
Zwivhuya zwi ande
Kha masia othe

Hu plale mudalo

See also  ghana national anthem

Leave a Reply

Your email address will not be published.