poland national anthem

poland national anthem 700

Poland Is Not Yet Lost

Poland has not yet perished,
So long as we still live.
What the foreign force has taken from us,
We shall with sabre retrieve.

March, march, Dąbrowski,
From Italy to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.

We’ll cross the Vistula, we’ll cross the Warta,
We shall be Polish.
Bonaparte has given us the example
Of how we should prevail.

March, march, Dąbrowski,
From Italy to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.

Like Czarniecki to Poznań
After the Swedish annexation,
To save our homeland,
We shall return across the sea.

March, march, Dąbrowski,
From Italy to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.

A father, in tears,
Says to his Basia
Listen, our boys are said
To be beating the tarabans.

March, march, Dąbrowski,
From Italy to Poland.
Under your command
We shall rejoin the nation.

national anthem of poland 80

philippines national anthem

Mazurek Dąbrowskiego

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

See also  saint Lucia national anthem

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

 

poland national anthem lyrics in english 50
poland national anthem in english 0–10
communist poland national anthem 0–10

 

 

Questions
what is the name of poland national anthem 0–10
how long is the poland national anthem 0–10
why does the italian national anthem mention poland 0–10
when was poland national anthem written 0–10
when was the national anthem of poland written

 

 

The National Anthem of Poland was written by Józef Wybicki and composed by an unknown composer.

The motto of Poland: God, Honour, Homeland.

Leave a Reply

Your email address will not be published.