kosovo national anthem

Cynthia-G-Toups

By Cynthia-G-Toups

national anthem of kosovo 40

Europe

O beloved motherland, land of bravery
Nest of love
On you eagles fly and stars shine
Land of our ancestors

Be thou blessed for life and years
O our mother
We will protect you

O beloved motherland, land of bravery
Nest of love

kosovo national anthem 40

Evropa – Serbian

O, mila domovino, zemljo hrabrosti
Gnezdo ljubavi
Oko tebe orlovi lete i zvezde sijaju
Zemljo naših predaka

Budi blagoslovena za život i godine
O, naša majko
Mi ćemo te zaštiti

O, mila domovino, zemljo hrabrosti
Gnezdo ljubavi

kiribati national anthem

which countries national anthem official lyrics “kosovo” 0–10
kosovo national anthem lyrics 0–10
national anthem kosovo

Evropa – Albanian

O mëmëdhe i dashur, vend i trimnisë
Çerdhe e dashurisë
N`ty shqipet fluturojnë dhe yjet ndriçojnë
Vend i të parëve tonë

Ti qofsh bekue për jetë e mot
O nënë e jonë
Ne të dalim Zot

O mëmëdhe i dashur, vend i trimnisë
Çerdhe e dashurisë

Cynthia-G-Toups

Hello Cynthia G. Toups! It's a pleasure to make your acquaintance. I'm the creator behind lyricstothesong.com, where we specialize in delving into the depths of song lyrics, uncovering their meanings, and celebrating the whimsy of nursery rhymes

Leave a Comment