zara zara lyrics

zara zara lyrics 63K   FEMALE (Zara zara bahekta hai, mahekta hai Aaj to mera tan badan, main